Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zakup paliwa gazowego - 20.10.2020 Ogłoszenie SIWZ ( cz.1 , cz.2 , cz.3 ) Formularz ofertowy Odpowiedzi Zamawiającego - 26.10.2020 Protokół z otwarcia ofert - 29.10.2020 Zawiadomienie - 04.11.2020 Udzielenie zamówienia - 30.11.2020   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-11-2020

1


Wersja standardowa