Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wesoła > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

  • Data publikacji strony internetowej: [2007-08-17]
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-18]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.    Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.    Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.    Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.    Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.    Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.    Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.    Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.    Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.    Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-18]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Sotowska j.sotowska@dbfowesola.pl lub dbfowesola@dbfowesola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 77 88 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy znajduje się przy ulicy Plac Wojska Polskiego 28. Siedziba Biura znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi.

W odległości ok. 600 m od budynku znajduje się stacja kolejowa PKP Wesoła, gdzie kursują pociągi SKM linii S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok 600 m: PKP WESOŁA 01. Na przystanku zatrzymuje się autobus linii 198.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie Warszawskiego Transportu Miejskiego: https://www.wtp.waw.pl

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Siedziba Biura znajduje się w budynku parterowym Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi. Dojście ze względów bezpieczeństwa zostało przegrodzone barierkami. Po ich przejściu, po prawej stronie jest lekki spadek prowadzący do wejścia do Biura. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy. Do budynku Biura prowadzi jedno wejście główne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście jest zadaszone. Drzwi i korytarz posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. Pomieszczenia są oznakowane tabliczkami. W chwili obecnej Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Biuro nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani tłumacza języka migowego. Brak pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 
 
Wprowadził Karbowska Agnieszka 18-09-2020
Aktualizujący Sotowska Joanna (DBFO Wesoła) 31-03-2021
Zatwierdzający Galiński Dariusz 31-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 417
Rejestr zmian